IFMS varianten

IFMS inzetten als ontwikkelingsinstrument voor het individu, voor een groep of team of voor een combinatie daarvan.

IFMS-individueel gesprek dat één-op-één wordt gevoerd

Dit geeft de mogelijkheid dieper in te gaan op de individuele wensen met betrekking tot het ontwikkelingspad.

IFMS-groepsgesprek

In dit gesprek wordt korter stilgestaan bij het individu, wat ruimte geeft voor het zoeken naar overeenkomsten in de groep of naar mogelijkheden tot elkaar versterken in de ontwikkeling. Zo kan er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar gezamenlijke leerdoelen.

TeamFMS

De manier om enerzijds de individuele ontwikkeling te richten op de doelen van het team en haar mogelijkheden en anderzijds het team vanuit haar eigen sterke punten én verbeterpunten te laten groeien. Dat kan in een vakgroep, maatschap, of interdisciplinair samenwerkingsverband zijn.

16 meestgestelde vragen over IFMS?

IFMS-module voor makkelijk herregistreren

IFMS is voor medisch specialisten een verplicht onderdeel van de herregistratie. En dat u wilt zo makkelijk mogelijk doen. Er zijn uiteenlopende modules voor verschillende vormen van IFMS waarmee u kunt reflecteren als individu, als groep of als team.

Wanneer u verschillende mensen in uw werkkring vraagt om feedback, vervolgens om tafel gaat met een geaccrediteerde gesprekleider, dan leidt dat tot mooie nieuwe inzichten. Bovendien onderstreept het nog eens het belang van zaken die u al langer wilde oppakken.

053 - 851 70 51

IFMS.NL

Twekkeler Es 24
7547SM Enschede