IFMS in een digitale omgeving

IFMS in een digitale omgeving werkt het makkelijkst. Het bespaart veel tijd, omdat u uw data en bestanden op één veilige plek bewerkt en bewaart. Vanuit deze plek stuurt u alle betrokkenen de informatie die zij nodig hebben. Zij kunnen vervolgens op veilige en volledig anonieme manier hun feedback geven.

Kiest u voor IFMS binnen een digitale omgeving, dan biedt de leverancier over het algemeen ook een praktische oplossing aan voor jaarlijkse zelfreflectie.

16 meestgestelde vragen over IFMS?

IFMS-module voor makkelijk herregistreren

IFMS is voor medisch specialisten een verplicht onderdeel van de herregistratie. En dat u wilt zo makkelijk mogelijk doen. Er zijn uiteenlopende modules voor verschillende vormen van IFMS waarmee u kunt reflecteren als individu, als groep of als team.

Wanneer u verschillende mensen in uw werkkring vraagt om feedback, vervolgens om tafel gaat met een geaccrediteerde gesprekleider, dan leidt dat tot mooie nieuwe inzichten. Bovendien onderstreept het nog eens het belang van zaken die u al langer wilde oppakken.

053 - 851 70 51

IFMS.NL

Twekkeler Es 24
7547 SM Enschede

André Davidsz
Productspecialist IFMS Portfolio’s
a.davidsz@vrest.nl