IFMS en persoonlijke ontwikkeling

IFMS is voor medisch specialisten een verplicht onderdeel van de herregistratie.

Een onderdeel van de eisen voor herregistratie is het jaarlijks reflecteren op uzelf en de benoemde leerdoelen. Nadat u uw IFMS hebt afgerond, of in de jaren daarvoor, wordt u gevraagd om stil te staan bij uw ontwikkeling, al dan niet met een gespreksleider.

16 meestgestelde vragen over IFMS?

IFMS, dé kans te reflecteren op uw groei als professional

IFMS is dé kans stil te staan bij uw eigen ontwikkeling en de ideeën die u hierover heeft.

Wanneer u verschillende mensen in uw werkkring vraagt om feedback, vervolgens om tafel gaat met een getrainde gespreksleider, dan kan dat tot mooie nieuwe inzichten leiden. Bovendien onderstreept het nog eens het belang van zaken die u al langer wilde oppakken.

053 - 851 70 51

IFMS.NL

Twekkeler Es 24
7547 SM Enschede