IFMS en herregistratie

IFMS en herregistratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. IFMS is voor medisch specialisten namelijk een verplicht onderdeel van de herregistratie. U moet deelgenomen hebben aan een evaluatie in de 5 jaren vóór het verlopen van uw registratie. IFMS is ook dé kans stil te staan bij uw eigen ontwikkeling en de ideeën die u hierover heeft.

Wanneer u verschillende mensen in uw werkkring vraagt om feedback, vervolgens om tafel gaat met een geaccrediteerde gesprekleider, dan kan dat tot mooie nieuwe inzichten leiden. Bovendien onderstreept het nog eens het belang van zaken die u al langer wilde oppakken.

IFMS en RGS

In 2020 is een aanpassing van de leidraad aangekondigd in het kader van (Ont)Regel de Zorg. In 2021 is deze nieuwe leidraad gepubliceerd en zijn de eisen voor herregistratie veranderd. Dit houdt in dat de specialist die vanaf 2020 zijn registratie wil verlengen, moet voldoen aan de bestaande eisen van werkzaam zijn en deskundigheidsbevordering. Daarnaast moet de specialist voldoen aan de eisen van evaluatie van het individuele functioneren (IFMS) en externe kwaliteitsevaluatie.

In de nieuwe leidraad wordt verwezen naar de voorgaande Leidraad IFMS (versie 2014)

16 meestgestelde vragen over IFMS?

053 - 851 70 51

IFMS.NL

Twekkeler Es 24
7547 SM Enschede